Follow by Email

zondag 4 november 2012

Levenslied / Song of my Life 1


En nu iets totaal anders: een biografie in verzen. Bovendien werk ik op het ogenblik aan een bundeling van gedichten (met illustraties) in oorspronkelijk Nederlands met de Engelse vertaling. Zodra het gereed is voor uitgave stel ik iedereen op de hoogte...

   Mijn leven een gedicht
Geboren tijdens de nazomer van een harde winter
dichtte de rivier met ijs
zag ik vanuit de kinderwagen
op mijn vaders’ arm guurde ik
en trotseerde mijn bont gevroren babywangen
verlangde naar de warme kooi van de wagen
parmantig voortgestuwd door een moeder
die mij zo lang gedragen had
en zo lang gelegen om mij te baren
zo niet duurde het nog jaren
voordat ik op diezelfde oever
mijn eerste meisje kennis maakte


And now something completely different: a biography in verses. Besides at the moment I work at a bundle of poems (with illustrations) in original Dutch with English translation. As soon as it is ready for print I will inform everybody...

        My life a poem
Born during the autumn of a hash winter
the river grew with ice
saw I from my baby buggy
on my fathers’ arm I bleak
and challenged my multicolor frozen cheeks
longed after the warm cage of my wagon
perky trusted by a mother
who had carried me for so long
and laid so long to deliver
if not it would take years
before I on that same bank
acquaintance my first girl 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten