Follow by Email

vrijdag 23 november 2012

levenslied / song of life 19


Speelplein glad van ijs
om poten te breken
glijden naar de waterput
en rennen onder de hal
In lange rijen opgesteld
voordat wij binnen mochten
moesten leren, terug in de klas
waar iedereen uitgespeeld was
of toch moest zijn
om nog sommen te lezen


Play ground slippery with ice
for breaking legs
sliding towards the water hole
and running underneath the hall
Marshalling in long rows
before we were allowed to enter
had to learn, back in class
where everyone was done playing
or yet had to be
to still read sums again

Geen opmerkingen:

Een reactie posten