Follow by Email

donderdag 22 november 2012

levenslied / song of life 18


Lezen leren en schrijven
rekenen en wachten op al wie langzaam is
stil in het bankje
met pen en potje inkt
een oude lap van thuis
om vlekken te weren
keurig tussen regeltjes
schuinschrift moeten pennen
met het nieuwe kroontje dat blonk
maar na het likken zwart verkleurde
hield ik toch een schone mond
op het achterste stoeltje
of vooraan in twee waar juf mij vroeg
zodat ik donderwel heel dicht gedwee
naast haar was van ‘s morgensvroeg


Learn to read and write
arithmetic and wait for who is slow
quite in a bench
with pen and ink pot
an old cloth from home
to avoid stains neat between lines
in italic writing down
with a new summit that shone
but after licking colored black
kept I still a clean mouth
on the last seat
or in front at two where the misses asked
so that I damn well very near and tame
was next to her from early morning

Geen opmerkingen:

Een reactie posten