Follow by Email

maandag 19 november 2012

levenslied / song of life 15


Het dorp was klein
maar de wereld werd groter
want ik ontdekte de trein
samen met mijn moeder
reisde ik naar de stad
waar auto’s raasden
en hoge gebouwen groeiden
die niet kerk waren maar wel gevang
waar tante achter woonde
Negen neven en nichten klein en groot
een school als huis
waarin ik genoot
en een speelkamer, gescheiden van de rest
werd een neef mijn beste vriend
en toonde mij, drie jaar ouder
hoe groot ons wereld wel kon zijn
vol bossen en velden, beekjes om te spelen
zoveel om samen te delen
dat het niet ophield, geen grens
al waren die er wel
als paaltjes waar het andere land begon


The village was small
but the world became bigger
because I discovered the train
together with my mother
I traveled to town
where cars raged
and high buildings grew
which were not church but prison yet
where my aunt lived behind
Nine cousins and nieces small and big
a school as a home
in which I enjoyed
and a playing room, separated from the rest
became a cousin my best friend
and showed me, three years older
how large our world could be
full forests and fields, creeks to play
so much to share together
that it didn’t stop, no borders
yet existing
as posts where the other country began

Geen opmerkingen:

Een reactie posten