Follow by Email

zondag 18 november 2018

the white buzzard

click pic to enlarge

Daalhof / Wolder, Maastricht (NL)

ekster - magpie, Daalhof


Cannerberg hill (NL)

witte buizerd - white buzzard, Millennium forest (NL)


torenvalk en ekster - kestrel and magpie, High Canne forest (NL)


Muizenberg hill, Kanne (B)Millennium forest (NL)

Wolder / Daalhof (NL)

Cannerberg hill (NL)

rietgors (m) in koolzaadveld - reed bunting (m) in rapeseed field
grote bonte specht in oude perenboom - spotted woodpecker in old pear tree

Vroenhoven field (B)


Vroenhoven (B)

zaterdag 17 november 2018

Vogels in Maastricht en omgeving


Dit fotoboek is gratis te downloaden via de website van de #Kultuurfabriek


Het is een overzicht van foto’s die ik tijdens mijn wandelingen maakte in het zuiden van Nederland en in de periode tussen zomer 2011 en najaar 2018.

Het is nadrukkelijk geen naslagwerk omdat het niet alle vogels behandelt die in deze streek voorkomen, maar aan elke soort gaat wel een stuk tekst vooraf met daarin een korte introductie van de betreffende vogel.
Het boek is in groepen ingedeeld, waarbij ik de indeling heb overgenomen van Kompas Compact gids Vogels, een handige veldgids die echter niet zo uitgebreid is en vooral de soorten belicht die in het westen van het land veelvuldig worden waargenomen, een euvel waar de meeste veldgidsen aan lijden.

De gids is evenwel ook goed in onze contreien te gebruiken omdat de meest voorkomende soorten wel worden genoemd. Alleen de meer sporadisch geziene vogels komen niet in het boekje voor.

Het PDF bestand is groter dan 650MB, waarom het even kan duren voordat u het boek heeft gedownload, hoewel het bij mij, met gebruik making van de Firefox browser, razendsnel ging.