Follow by Email

donderdag 17 oktober 2013

Sinterklaas bestaat wel!


Open brief aan Prem Radhakishun
Natuurlijk heb je gelijk met je “kinderen opvoeden in leugens”; dat kan feitelijk niemand ontkennen, maar om dat om half acht ‘s avonds het met zoveel geweld in de natie te stampen moet voor kijkende gelovers een schokervaring zijn geweest. Ik snap zelfs nog waar de verontwaardiging vandaan komt wanneer je donker gekleurd jaarlijks wordt geconfronteerd met schoensmeer-zwarten en onnatuurlijk fel oplichtende rode lippen; maar de traditie bestaat nu eenmaal, en staat niet op zichzelf.

Het is trouwens een makkelijk aan te kaarten onderwerp: de Goedheiligman, maar het zou van meer lef en inzicht hebben getuigd als je de basis van menselijke leugens op de korrel had genomen: het geloven zelf! Het eeuwig doorzaniken over een stukje traditie, alleen omdat Nederland en Vlaanderen eens per jaar hun eigen “black-minstrels” lang geleden in het leven riepen, en daarbij zijn vergeten ze samen met hun Amerikaanse tegenhangers in de ban te doen, snijdt geen hout. Daarbij is die kreet net zo populistisch als waaraan jouw blond gekuifde tegenpool zich schuldig maakt; één pot nat: de eenling roept en de meute volgt; exact hetzelfde mechanisme waaraan Wilders zich schuldig maakt.

De mens heeft altijd gelogen en zal altijd belogen worden, dat heeft niks met huidkleur te maken. Het is een mechanisme: we kunnen het en daarom doen we het; en een van de grootste leugens wordt consequent zelfs door staatshoofden in stand gehouden.

Zelfs in de 21ste eeuw woont er nog altijd een paus in Rome en brullen er vertegenwoordigers van God hun kelen schor vanaf spitse torentjes, terwijl elk weldenkend mens er toch inmiddels wel achter moet zijn dat die grootmachtige architect niets meer is dan een verzinsel om de massa in toom te houden, ze bij te sturen en op te zwepen voor het heil van het eigen gewin; of denk je werkelijk dat er een almacht bestaat die zich bezig houdt met een toevallige uithoek van een immens heelal? 

De waanzin is lang geleden geboren; lang voordat de Nazarener zijn onbevlekt daglicht zag, en komt voort uit de diep ingekankerde angst voor het onbekende. Dat is wat Piet, in welke kleur ook, belichaamt; de dreigende lijfwacht van de gevierde cadeautjes-man. Op zich een eng verhaal, net zo eng als de hocus-pocus van een medicijnman, net zo eng als het oproepen van heilige-oorlog omwille van een niet bestaande entiteit, en net zo eng als het misbruiken van kinderen omdat je daarvoor nu eenmaal de macht hebt gekregen, van ene god-de-vader zelf nog wel.

Het heeft geen zin om een van de meest onschuldige uitwassen van religie het land uit te schreeuwen, en is net zo verachtelijk als het brallerige gesnuif van de blonde vrijheidsleider, waarmee jij zoveel gemeen hebt, en alleen bedoelt om te beïnvloeden en de massa naar jouw hand te zetten.