Follow by Email

zondag 21 april 2019

Voer (B) & Maas (NL)

click pic to enlarge
zaterdag 20 april 2019

Epos over de mens CXXV


Om de mensheid te veranderen
moeten we bij het begin beginnen.
Het onderwijs moet op de schop
om kinderen te leren zelfstandig te denken
en niet, zoals nu, te onderwijzen
dat geschiedenis vanuit Europa is geschreven.
Dat er mensen in de wereld waren
die allen hun steentje hebben bijgedragen
aan het goede, maar ook ten kwade.
Dan nog zal het generaties duren
vooraleer mensen kunnen samenleven.

De heilige koe van het systeem
is de economie om vrij te handelen
uit naam van persoonlijke rijkdom en gewin
verborgen onder de last van welvaart
maar lang niet voor iedereen
omdat de meesten niet mee kunnen snoepen.
Konden zij dat wel dan was de aarde inmiddels plat
als een lek geprikte ballon
had ze haar laatste zucht uitgeblazen.

butterfly season starts

click pic to enlarge

kleine vos - small tortoiseshell, Biesland (NL)

gehakkelde aurelia op braam - the comma on blackberry


boterbloem - buttercup

oranjetipje op paardenbloem - orangetip on dandelion, Louwberg hill (NL)

wijngaardslak - roman snail, Cannerberg hill (NL)


oranjetipje (v) op vogelwikke - orangetip (f) on tufted vetch

icarusblauwtjes op pijpenstrootje - common blues on purple moor-grass

koninginnenpage - swallowtailgroot koolwitje op veeldoorndistel - large white on welted thistle

paardenbloemwei - dandelion meadow, Hoog Cannerbos (NL)

madelief - daisy, Millennium forest (NL)

pinksterbloem in berenklauw - cuckooflower in hogweed

gele luzernevlinder - pale clouded yellow

kleine vos - small tortoiseshell, Cannerberg (NL)

fitis - willow warbler, Wolderfield (NL)

daslook - wild garlic, Vroenhoven field (B)

dagpauwoog - peacock, Wolderfield (NL)