Follow by Email

donderdag 25 april 2019

Epos over de mens CXXIXDemocratie de optelsom van demagogen
die niet anders beogen dan dat hun eigen mening telt
en bovenal verheven is. Hier geldt
destructie van het eigen gelijk dat nooit de waarheid was
en toch loopt de ongekende massa keurig in de pas
van zij die het ook niet weten, maar lijken te vergeten
van al wie voor hen was…

woensdag 24 april 2019

Epos over de mens CXXVIIIHet is vreemd om van het leven te houden.
Als je het objectief bekijkt is het doffe ellende
en toch hechten wij eraan…
Wat zegt dit over mensen die tegen de verdrukking in
de dood willen ontkennen,
zich vastklampen ondanks ondraaglijke pijn
of een uitzichtloos bestaan?
Wat zegt dit over mensen waarvan vele vegeteren
en aan het eind zichzelf bejubelen om de jaren die zij zijn gegaan?
Wat zegt dit over mensen wanneer zij elkaar onderdrukken
en afmaken met ongekend plezier
terwijl het tenslotte toch ook met henzelf is gedaan?

dinsdag 23 april 2019

Epos over de mens CXXVIIGenoegdoening is een opoffering om te krijgen.
Na de daden, de feiten aaneen te rijgen, getuigen te horen,
met het risico dat zij jou de grond in boren
terwijl iedereen weet hoe fout zij waren
is het niet alleen lastig bewijs te vergaren
maar om juridisch hard te maken
voordat de termijnen staken
of de dood hen achterhaald
zodat tenslotte niemand er nog naar taalt
hoe de vork in de steel heeft gezeten
waardoor alles alsnog wordt vergeten.
Ondanks jarenlange strijd
worden vaak alleen de daders bevrijd.