Follow by Email

dinsdag 25 juni 2019

Epos over de mens CXCIIOp verre reizen liggen verre oorden
met schakeringen criminele boorden
rood, zwart, blauw of geel
het zijn er sowieso te veel
die zich aan anderen verrijken
met andermans daden prijken
hun hard labeur zich te nutte maken
zichzelve of een ander wraken
Het is het spel van levenlang 
met de massa bang
of nog banger dan de rest
beheerst door actieve pest

maandag 24 juni 2019

Epos over de mens CXCIOp de boerderij der dieren heerst olifant
over koeien kippen geiten
ziet toe dat niemand lanterfant,
niemand van de boeren toch
die hun vermaledijde graan verbouwen
op het naastgelegen land
net over de grens met Henegouwen
waar de tractor zoemt van muggen
over verpletterde insectenruggen
en doornig machtig onverstand
der dingen die verdwijnen
er aan de lage horizon
duistere fronten verschijnen
die zich samenrapen en herpakken
zich storten op het boerenland

zondag 23 juni 2019

Epos over de mens CXCDe winning van gedrochten
koempels, mijnenkladetsch
De verblinden zochten
lieten d’aarde beven
voor’t gas dat ze in hun reet produceren
opgevangen in een luciferdoosje
gauw naar NAM gebracht
of naar Staatsmijnen
waar DSM haar toevlucht zocht
om van de kool nog wat te maken
zodat het de heren niet te veel 
in de portemonnee zal raken