Follow by Email

woensdag 7 november 2012

levenslied / song of life 4


Kinderwagenschrik in het veld langs de rivier
waar zij haar hoofd mijn zon verduisterde
goed bedoelde lucht verdween
donkerde het diep blauw met vegen
vogels zwachtelden ver vandaan
van mij toen ik krijste
en huilde om teveel gezicht
dat mijn uitzicht stalkte
Kinderziel en meisjeslach nog onverenigbaar
hoe anders dan later wanneer ik groter ben...
  
     
Baby-buggy-scare in the field along the river
where she her head darkened my sun
well meant sky disappeared
blackened the deep blue with stripes
birds swathe far away
from me when I screamed
and cried for too much face
that stalked my view
Children’s soul and girls’ laugh still incompatible
how different then later when I grow up...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten