Follow by Email

vrijdag 28 september 2012

WANDERBACH page 127-128 (end chapter 10)


Gabi’s dead was his luck, he thinks bitter. It arranged enough confusion to give him a small vantage which is never enough to reach the forest in time. The first missiles land around him and it is pure chance that he is still not hit. Prickles in his side are about to cripple him and he dares a quick look over his shoulder; immediately he stops and erects surprised. The chasers have stopped and shout in a long row, their weapons high above their heads. They were not far when they gave up. Why don’t they catch him?
Up and down jumping he challenges. What new trap will it be this time? He stares suspicious at the forest, gazes with a hand above his eyes, but there is nothing to see. Is their territory restricted or limited?
Tork is about to jubilate. That it has to be! Yet once he looks at his attackers, then he turns and runs calmly towards the wood fringe where he turns again. The plain desolate, no demon visible anymore.  

page 128

Gabi`s dood was zijn geluk, denkt hij bitter. Het zorgde voor genoeg verwarring om hem een kleine voorsprong te geven die nooit genoeg is om het bos te bereiken. De eerste projectielen vliegen over zijn hoofd en het is mazzel dat hij nog niet werd geraakt. Steken in zijn zij dreigen hem te verlammen en hij waagt het vlug achterom te kijken. Onmiddellijk houdt hij de pas in en richt zich verbaasd op. De achtervolgers zijn blijven staan en schreeuwen in een lange rij, het wapentuig hoog boven hun hoofden. Ze waren niet ver toen ze opgaven. Waarom grijpen ze hem niet?
Op en neer springend daagt hij hen uit. Welke nieuwe valstrik is het dit keer? Hij kijkt achterdochtig naar het bos, tuurt met de hand boven de ogen, maar er is niets te zien. Is hun territorium afgebakend of beperkt?
Tork kan wel juichen. Dat moet het zijn! Nog één keer kijkt hij naar zijn belagers, dan draait hij zich om en loopt in sukkeldraf naar de bosrand waar hij zich nogmaals omdraait. De steppe verlaten, er is geen demon meer te zien. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten