Follow by Email

maandag 17 september 2012

grens / border


Het is de grens
die niemand ziet,
alleen de paaltjes
uit al lang vergeten eeuwen
Zelfs Google ziet niet meer
waar het ene land begint
en het andere ophoudt te bestaan


It is the border
that no-one sees,
just the marks
from long forgotten time
Even Google does not see anymore
where one country starts
and the other stops to exist

Geen opmerkingen:

Een reactie posten