Follow by Email

zaterdag 8 september 2012

schrijven / writing


30 august(us) 1987. Gepubliceerd / Publicated in: Poging tot Kommunikatie,
Amsterdam 1988

Wat mij zo treft in schrijven
terwijl de pen papier bekrast,
dat gedachten malen
om een ordeloze brij
die sublimeert in een lijn
die niet recht is
omdat kronkels boeien
Waaruit ontspruit
en toch orde bloeien

Harmonie
is wat ik vind
in de blinde pulp
van vermalen, malende gedachten
kruipt toch zoiets
als leven uit haar schulp


What does move my writing,
while the pen scratches paper,
is that thoughts grind
around a disordered pulp
that sublimes in a line
which is not straight
because twists intrigue
From which sprout
and yet flourish discipline

Harmony
is what I find
in the blind mush
of pulverized, crushed thoughts
crawls yet something
like live out of its shell


Geen opmerkingen:

Een reactie posten