Follow by Email

vrijdag 28 september 2012

katholiek / catholic


Traag de pc met veel te veel functies
sloopt programma’s tot moes
en kinderlijk potjeslatijn
door niemand begrepen
Zelfs de pastoor niet
die zijn fallus zwaait
naar de kleintjes die hun school verlaten
nagestaard door de potjesventer
met zijn handen vol
onbeholpen geslepen pennen


Slow the pc with too many functions
demolishes programs to mush
and childish chit-chat
understood by no-one
Not even the priest
who swings his phallus
to the little ones that leave their school
gazed by the juggler
his hands full
awkward dodgy pens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten