Follow by Email

donderdag 13 september 2012

Reizen / Travel


24 november 1995

Groene vlakten door een raam
Landschap vlucht monogaam
zuidwaarts voorbij

Snellen bomen rij na rij
geschakeld langs rivieren
Linten die het uitzicht sieren

Een stad stopt langs de rail
Mensen dringen met te veel
het reizen binnen

Zij ontnemen om te beginnen
het gemak van ongevoelde tenen
en het zicht op zachte kousenbenen


Green plains through a window
Scenery flees monogamous
direction south

Rushing trees row after row
linked along rivers
as ribbons ornamented view

A town stops along the rail
People thrust with too many
into traveling

Immediately they divest
the ease of non-felt toes
and view on soft sexy legs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten