Follow by Email

woensdag 12 september 2012

Mei / May 1989


Waar eens de vogels twinkelden
stoomt nu het gemaal chemie,
speelden in velden vol bloeien,
vertrapten grasklokjes in verschie
Kuiten bloeiden open,
van distels doorboort.
Pluis op onze jassen,
wat bij de meimaand hoort

Lieflijk liefderijk.
Wintersmog maar net onthuld,
raast het verkeer
scheurt katalysatorstilte aan stukken

De gaten die wij groeven
vallen nu vanzelf
Het zilt dat wij proeven,
santé van de Shell

Chemie uit Muiden,
een vleugje Akzo versterkt,
slaat ondichtbare gaten
In de meimaandbrug, doorboort

Het 8 uur journaal gehoord?
Alweer 20.000 doden
anno mei 1989

Maar hoe prachtig
de jaarlijkse reis naar de zon
Gebruinde borsten in een lamgelegde polder
Boze blikken,
een hond die kwispelend de rust verstoort


Where ones the birds twinkle
now steams a chemical mill,
played in fields full blooming,
stepped on campanulas in view
Calves flourished,
penetrated by thistles.
Flocks on our coats,
as belonging to the month of May

Lovely lovesome.
Winter-smog just revealed,
hums the traffic,
rips catalyst-silence to pieces

The holes we dug
now fall by itself
The salt we taste,
santé of the Shell

Chemistry from Harrisburg,
a bit Akzo amplified,
hits non-closable holes
into the month-May-bridge, drilled

Heard the evening news?
Again 20.000 killed
anno May 1989

But how beautiful
the yearly travel to the sun
Tanned breasts in a paralyzed polder
Angry looks,
a dog that fawning disturbs the rest

Geen opmerkingen:

Een reactie posten