Follow by Email

vrijdag 31 augustus 2012

rechten van de mens / human rights


12 august(us) 1985 Gepubliceerd / Publicated: Poëzie 2000 Antwerpen.

Universele verklaring van de Rechten van de mens.
Artikel 9:
“Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

Universal declaration of human rights
Article 9:
“No-one will be submitted to random arrest, detention or exile”

Zoekend naar een poort
sleept de enkeling zich voort
langs de doornhaag van onze samenleving
Een eindeloze, wanhopige beleving
van wat de enkeling vermag
zodra hij in groepen is ondergebracht
Ieder met zijn eigen kleur.
Ieder met zijn eigen deur
in die eindeloze wand
van doornig machtig onverstand
En de enkeling wie niet is aangesloten
wordt dwars door die verscheurende haag gestoten!


Searching for a gate
hunches the individual
along the thorn bushes of our society
An endless, desperate experience
of what the individual can do
when to be categorized in groups
Each with their own color
Each with their own door
in that endless wall
of thorny mighty non-sense
And the individual who is not connected
is pushed straight through those tearing bushes!

1 opmerking: