Follow by Email

vrijdag 3 augustus 2012

a poem a day XCII


Jeugd gelovigen / Youth believers

Ze waren nog zo jong,
geen vijfentwintig jaren,
en geloofden nog
omdat ze nooit bedonderd waren
Ze geloofden de fantasieën
over een ongerept systeem
Wij zaten daar met drieën
als vrienden voor iedereen
Tot hij zich ermee bemoeide,
overstelpte met cadeaus
Toen zag ik hoe het groeide,
het ongeloof, de wanklank,
en ik werd boos!They were so young,
no twenty-five years,
and still believed
because they were never conned before
They believed the fantasies
about a virginal system
We sat with three
like friends for everyone
Until he interfered,
loaded them with promises
And I saw the growth,
of unbelief and discord,
which made me mad!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten