Follow by Email

zondag 26 augustus 2012

Vertrouwen / Trust


1979

De berg fluistert tegen de wind:
‘Ik vertrouw op jou’
en de wind blaast zijn zielekind.
Een lawine stort naar benêe
De berg krijst, klaagt ach en wee
Waar blijft zijn vertrouwen nou?

De wind fluistert tegen de berg:
‘Ik vertrouw op jou’
en wordt uit elkaar gerukt tot in het merg
Slierten wind drijven her en der
Wolkjes huilen al van ver
Waar blijft het vertrouwen nou?

Het gras fluistert tegen de stier:
‘Ik vertrouw op jou’
en vindt zijn weg naar de maag van het dier
Half verteert hoort men een jammerklacht
‘Waarom heeft hij juist mij geslacht?’
Waar blijft haar vertrouwen nou?

Vertrouwen is niet ieder gegeven
De meeste staan elkaar naar het leven!


The mountain whispers to the wind:
‘I trust on you’
and the wind blows its soul.
An avalanche trembles down
The mountain cries, wails in his bones
What happened with his trust?

The wind whispers to the mountain:
‘I trust on you’
and becomes totally ripped apart
Slings of wind float overall
Clouds cry from far away
What happened with her trust?

The grass whispers to the bull:
‘I trust on you’
and find its way to the stomach of the beast
Half digested one hears the complaint
‘Why did he slaughter me?’
What happened with its trust?

Trust is not for everyone
Most take each other, all over!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten