Follow by Email

dinsdag 7 augustus 2012

a poem a day XCVI


het contract / the contract

Die blonde met lange haren
leest de contracten voor
Zo snibbig
dat al wie tekent
bibbert van ellende
Pen schiet uit!
Een zwierige krul met haken
en ogen die tranen


The blond with long hair
reads loud the contracts
So abrasive
that all who signs
shivers for misery
Pen shoots out!
An elegant curl with drawbacks
and eyes filled with tears

Geen opmerkingen:

Een reactie posten