Follow by Email

dinsdag 14 augustus 2012

WANDERBACH page 91


It was enough to tell some confidants in secret that you didn’t want to be at the fight between the twins, or that you wanted to go outside. The rebels of the town! The result is painfull. In total his assistances brought twelve together: eight women and four men.
During the presentation of the future Council Gabi mentions carefully their outrages: ‘Anna lives together with Karl and has two children. She told her partner how nice it was to go on holiday when she still lived with her parents. Further she confessed getting tired of the mandatory festivities each day.’ Anna doesn’t seem twenty and looks fearful away.
- ‘You are accepted’; Tork declares shortly, after which she looks up suspicious as if the Council is equal to the Siberia of her nightmares.
In a couple of days all candidates are presented and installed in their new function: the Council, for which especially a hall with adjacent bathrooms is arranged in the temple complex annex residence of the ruler. There is a meeting room and offices for the different members. The accommodations are decorated with furniture that comes from elsewhere in the building.
In less then a week the full Council is installed, housed and ready to start working. Then it appears how high Tork aims. On the morning of the seventh day he opens the first meeting with the twelve members who stare at him dispirited. After good example of King Arthur Tork chooses a round table so it is impossible for anyone to sit at the head but nevertheless the members are capable to disprove this. All turn at him so that it is obvious, even for an outsider, who is in charge. He looks at both seconds who are that far that they stand behind his chair in stead of kneeling. Tork sighs and explains calmly why the Council is necessary and what he expects of its members. 

Het voldeed om in het diepste geheim aan enkele vertrouwelingen te vertellen dat je niet bij de vechtpartij tussen de tweeling aanwezig wilde zijn, of dat je naar buiten wilde. De rebellen van de stad! Het resultaat schrijnt. In totaal hebben zijn assistentes er twaalf bijeen gebracht: acht vrouwen en vier mannen.
Tijdens de voorstelling van de toekomstige Raad somt Gabi kleintjes de wandaden op: ‘Anna woont samen met Karl en heeft twee kinderen. Ze vertelde haar leefgenoot hoe fijn het was met vakantie te gaan toen ze nog bij haar ouders woonde. Verder bekende ze moe te worden van het verplichte feesten elke dag.’ Anna lijkt nog geen twintig en slaat angstig de ogen neer.
- ‘Je bent aangenomen’; verklaart Tork kort, waarop ze wantrouwend opkijkt alsof de Raad gelijk staat aan het Siberië van haar nachtmerries.
In enkele dagen worden de kandidaten een voor een voorgeleid en door Tork in hun nieuwe ambt bevestigt: de Raad, waarvoor speciaal een zaal met aanpalende toilet~ en badruimten wordt ingericht in het tempelcomplex annex residentie van de heerser. Er is een vergaderzaal en kantoorruimten voor de verschillende leden. De inrichting bestaat uit meubels die van elders uit het gebouw worden aangesleept.
In minder dan een week is de voltallige Raad geïnstalleerd en gehuisvest en kunnen ze aan de slag. Nu blijkt hoe hoog Tork mikt. Op de ochtend van de zevende dag opent hij de eerste vergadering met de twaalfkoppige Raad die hem verwezen aanstaart. Naar goed voorbeeld van Koning Arthur koos Tork voor een ronde tafel zodat letterlijk niemand aan het hoofd zit en toch weten de leden dit te ontkrachten. Iedereen draait naar hem toe zodat zelfs een buitenstaander onmiddellijk weet wie de leiding heeft. Hij kijkt naar beide secondanten die al zover zijn dat ze achter zijn stoel staan in plaats van te knielen. Tork zucht en vertelt rustig waarom de Raad nodig is en wat hij van de leden verwacht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten