Follow by Email

zondag 5 augustus 2012

a poem a day XCIV


Bedrog / Swindle

De gemaskerde was geen Zorro
noch een vos, of Prins Carnaval
Bedrogen door Batman die
zelfs Robin niet vertrouwde
omdat zijn Hood te scheef balanceerde
op zijn schuine kruin, kroop
Spiderman tegen de gevel omhoog
waar hij Katvrouw verleidde
met hem het web te weven
waarin zijn klanten bleven kleven
Wie, oh wie
zet de Joker in
op zulk spel kaarten?


The masked was no Zorro
nor a fox, or Prince Carnival
Sheeted by Batman who
even didn’t trust Robin
because his Hood balanced slanting
on his sloping crown, crawled
Spiderman up against the facade
where he seduced Catwoman
to weave the web with him
wherein his customers stacked
Who, oh who
deploys the Joker
on such game of cards?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten