Follow by Email

woensdag 22 augustus 2012

WANDERBACH page 93


Gabi spook about her first and only love: a boy from school with whom she timid kissed. Tears lusted in her eyes when she confessed to be sure that she would have married him. She was a virgin when Tork made love to her and afraid. He was tender, and calm he followed her inexperienced rhythm until she gave herself and it wasn’t that she threw her submissiveness from her but yet something changed. She didn’t just follow him because he was her master but because she trusted.
With Fiona he was not the first, that was also immediately clear, but she changed as well during their abiding togetherness. She is the less assertive, what already showed when Gabi asked the questions.
They were chosen as an order that appeared in their heads immediately after he defeated the twins and they were not the only ones who knew that they were indicated, the whole town was informed according to the manner they were let through while going off to the throne.
Stimulated by Gabi’s confidence Fiona changed with her. Her behavior became looser, less determined by his attitude or needs and on the third day she even dared to wink after which she immediately started to blush. He couldn’t help it and laughed and in a reflex their heads went down. Not for long. A bit later they all three roared with laughter.
It goes slowly and yet his assistances reached a whole lot and he got to know much about them; not only about their personality but also about town life and so he could prepare them because their help is necessary to encourage the fearful Council.
Still shy for the first time in public they talk freely about their past and about their memories of their being at the surface. The twelve listen breathless and tensed. Twelve silent open mouths, fascinated and shocked by their blasphemy. 

Gabi sprak over haar eerste en enige liefde: een jongen van school waarmee ze schuchter kuste. Er blonken tranen in haar ogen toen ze bekende er zeker van te zijn met hem te trouwen. Ze was maagd en bang en hij beminde haar, zacht en kalm volgde hij haar onervaren ritme tot ze zich gaf en niet dat ze daarna het slaafse van zich afwierp maar toch veranderde er iets. Ze volgde hem niet meer alleen omdat hij haar meerdere was maar omdat ze hem vertrouwde.
Voor Fiona was hij niet de eerste, ook dat was onmiddellijk duidelijk, maar ze veranderde evengoed tijdens het voortdurend samen zijn. Zij is het meest gesloten, wat al bleek omdat het Gabi was die vragen stelde.
Ze werden uitgezocht als een opdracht die in hun hoofd ontstond direct nadat hij de tweeling versloeg en zij waren niet de enige die wisten dat ze als secondanten waren aangewezen, de hele stad was op de hoogte bleek uit de manier waarop ze werden doorgelaten terwijl ze op weg waren naar de troon.
Gestimuleerd door Gabi`s vertrouwen veranderde Fiona mee. Haar gedrag werd losser, minder bepaald door zijn gedragingen of behoeften en op de derde dag waagde ze het zelfs naar hem te knipogen waarna ze onmiddellijk fel begon te blozen. Hij schoot in de lach en in reflex gingen de hoofden omlaag. Niet lang. Even later schaterden ze alle drie.
Het gaat langzaam en toch hebben zijn assistentes al heel wat bereikt en kwam hij veel over hen te weten. Niet alleen over hen persoonlijk maar ook over het leven in de stad, en kon hij hen voorbereiden omdat hun hulp noodzakelijk is om de kopschuwe Raad aan te moedigen.
Nog schuchter voor het eerst in het openbaar praten ze vrij over hun verleden en de herinneringen aan het leven aan de oppervlakte. De twaalf luisteren ademloos gespannen. Twaalf monden staan geluidloos open, geboeid en geschokt door hun blasfemie. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten