Follow by Email

zaterdag 25 augustus 2012

Après ma mort
Voorjaar / Spring  1975

Na mijn dood
zal ik mijn leven beteren

Stijve ledematen
contrast van lenigheid

Nu
zal ik het leven smaken
in al haar doodsheid

Dood is hoger dan leven
De weg volbracht
een leven gegeven
Aalmoes voor wormen
het lichaam geslacht

Wie dood is leeft niet
verkeert in hoger regionen
tussen pylonen van eeuwigheid
Wie leeft baant nog
de weg naar de dood
Poort van geluk
ligt nog op afstand
van dood gezond verstand

Leef ik omdat ik schrijf?
Nee dood, omdat geluk mij lacht!

Levend kind van Satan
Trots weerbarstig en goedlachs

Wie waagt mijn dood betwijfelen
nu ik hem roep?
Wie durft mij leven geven,
verdoemd in eeuwigheid?After I am death
I’ll better my life

Stiff limps
in contrast with flexibility

Now
I will taste life
in all its dreary

Dead is higher than life
The way ended
a life given
Alms for worms
the body slaughtered

Who is death doesn’t live
to be found in higher regions
between pillars of eternity
Who lives still smoothes
the path to dead
Gate of happiness
lays still on distance
death of common sense

Do I live because I write?
No death, because luck laughs at me!

Alive child of Satan
Proud irreverent and happy

Who dares to doubt my death
while I call it over me?
Who dares to give me life,
accurst till eternity?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten