Follow by Email

donderdag 21 juni 2012

WANDERBACH page 49 (end of chapter 5)


- ‘You are a clever student. Your predecessors sometimes needed days to control illusion. Only the wizard was quicker, what was to be expected, but you are even faster then her and that surprises me and yet not because it illustrates where we look for: strength and fantasy as base for real curiosity. You grope and with that you leave the possibility open to collect as much as possible information to implement in your imagination.
- I would almost think that you are ready, much sooner then I expected. Now you understand the principle of illusion you must be able to unveil it. But lets not run too fast’; he thoughtfully goes on. ‘Maybe it is wise to practice a couple of days first before you start the mission because the attempts will be hash and much depends on it, why it is better that you leave maximum prepared and fit.’ 


- ‘Je bent een snelle leerling. Jouw voorgangers hadden soms dagen nodig om illusie onder controle te krijgen. Alleen de magiër was sneller, wat te verwachten was, maar jij bent zelfs sneller dan zij en dat verbaast me en toch ook niet omdat het illustreert wat we zoeken: kracht en fantasie als basis voor werkelijke nieuwsgierigheid. Jij tast af en laat daarbij elke mogelijkheid open om zoveel mogelijk informatie te verzamelen die je vervolgens fantastisch gebruikt.
- Ik zou bijna denken dat je geslaagd bent, veel sneller dan ik verwachtte. Nu je het principe van illusie begrijpt moet je in staat zijn het te ontmaskeren. Maar laten we niet te hard van stapel lopen’; laat hij er bedachtzaam op volgen. ‘Misschien is het verstandig eerst nog een dag of wat te oefenen voordat je aan de missie begint want de beproevingen zullen hard zijn en er hangt veel vanaf, waarom het beter is dat je maximaal voorbereid en uitgerust vertrekt.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten