Follow by Email

maandag 11 juni 2012

WANDERBACH page 39 and 40 (end of chapter 4)


But while hiking, he at least is on terrain he knows: somewhere on the earth. This is completely different. Except that somewhere down there Gods might live he doesn’t know anything. No living soul has ever been there and he has no idea what to expect.
The elderly spots his thoughts again.
- ‘Wait’; he says softly. ‘We don’t send you empty handed. At first you will be thoroughly prepared; and then, after we have taught you everything I will ask if you want to go. When your answer is positive a Nymph will escort you to Underearth. There you are on your own and we can only pray that you succeed.’
Tork nods.
- ‘Now a practical question; the training will take about a week. Where do you want to stay? Do you rather sleep in your tent or may I offer you shelter in one of our houses?’
Tork is immediately interested. Even if he wanted, he can’t refuse the offer to experience life from close range in this mysterious village and that’s why he buckles his luggage and follows Perlwachter to one of the doors. The dogs sneak meek behind him. If Tork wants they follow, however alert and prepared for everything. 
page 40


Maar tijdens een trektocht is hij tenminste op bekend terrein: ergens op aarde. Dit is van een heel andere orde. Behalve dat er beneden Goden schijnen te huizen weet hij niets. Geen levende ziel is er ooit geweest en hij heeft geen idee wat hij zal aantreffen.
Weer is de oude hem voor.
- ‘Wacht nog’; zegt hij zacht. ‘We sturen je niet met lege handen. Eerst word je grondig voorbereid. Pas dan, nadat wij jou alles hebben geleerd zal ik vragen of je bereid bent. Is je antwoord positief dan gaat een Nymph met je mee tot in Onderaarde. Daar sta je er alleen voor en kunnen we enkel bidden dat je slaagt.’
Tork knikt.
- ‘Nu een praktische vraag. De training duurt ongeveer een week. Waar wil je verblijven? Slaap je liever in je tent of mag ik je een onderkomen in een van onze woningen aanbieden?’
Torks interesse is onmiddellijk gewekt. Al zou hij willen, hij kan het aanbod om het leven in dit mysterieuze dorp van dichtbij mee te maken niet afslaan en daarom hijst hij de bagage op zijn rug en volgt Perlwachter naar een van de deuren. De honden sluipen gedwee achter hen aan. Als Tork het wil volgen zij, al blijven ze waakzaam en op alles voorbereid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten