Follow by Email

woensdag 6 juni 2012

WANDERBACH Chapter 4 page 34


- ‘My curiosity?’, Tork repeats staggered. ‘Every human being is curious! What’s so special about me?’
- ‘With most it is negligible, by which I mean that it stays within a safe margin. Intellectual curiosity satisfied by daily routine of which they can’t or won’t escape because it takes to much effort or insecurity. That kind of curiosity fed by for example reality-shows, is not where I’m looking for. We want someone who is willing to take the risk and is sensitive enough to investigate even what he doesn’t believe while he is conscious of the fact that he can die doing it, and trust me: that kind of curiosity you won’t find much. We searched for it a long time.’
Tork still doesn’t understand.
- ‘Why me, and who are “we” where you are talking about?’
- ‘To start with your second question: ‘we’ are the keepers. We searched the whole globe for someone with these special motions which are necessary for the assignment. To answer your first question I have to explain further.
- Like I said this is not the first time that mediation of a mortal is needed, which is logical. In the end Gods are human inventions. The past wanted different qualities like an outstanding warrior who had to solve a problem by stratagem. He did not succeed but his appearance was enough to restore order. After the confrontation and his dead the Gods restored the balance themselves. 

- ‘Mijn nieuwsgierigheid?’; herhaalt Tork verbaasd. ‘Elk mens is toch nieuwsgierig! Waarom ben ik zo speciaal?’
- ‘Bij de meesten is het te verwaarlozen, waarmee ik bedoel dat het binnen de veilige marge blijft. Onderzoeksdrang bevredigt door dagelijkse sleur waaraan ze niet willen of kunnen ontsnappen omdat het teveel moeite kost of teveel onzekerheid brengt. Dat soort nieuwsgierigheid gevoed door bijvoorbeeld reality-shows, bedoel ik niet. Wij willen iemand die het aandurft en ontvankelijk genoeg is om zelfs datgene wat hij niet gelooft te onderzoeken terwijl hij zich bewust is dat hij daarbij het leven kan laten, en geloof me: dat soort nieuwsgierigheid zie je niet vaak. Wij hebben lang gezocht.’
Tork begrijpt het nog steeds niet.
- ‘Waarom ik? En wie zijn eigenlijk die ‘wij’ waarover u het heeft?’
- ‘Om met de tweede vraag te beginnen: ‘Wij’ zijn de wachters. We hebben de hele aardbol afgezocht op zoek naar iemand met die speciale kenmerken die voor deze opdracht noodzakelijk zijn. Om je eerste vraag te beantwoorden moet ik verder vertellen.
- Zoals ik zei is het niet de eerste keer dat we de tussenkomst van een mens vragen en dat is logisch. Tenslotte zijn de Goden uit denkbeelden van mensen ontstaan. Het verleden verlangde andere kwaliteiten zoals een uitmuntend krijger die door list een probleem uit de wereld moest helpen. Hij slaagde niet maar zijn komst was voldoende om de orde te herstellen. Na de confrontatie en zijn dood herstelden de Goden zelf het evenwicht. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten