Follow by Email

donderdag 21 juni 2012

a poem a day LVX
Deel 4: Biecht

Biechtgeheim
Het fabeltje een weekdier
dat rondkruipt in je oor
waar het fantasme predikt
terwijl je verstrooid je gulp krabt
en haar opsteekt van achteren
totdat ze het noorden kwijt is,
het oosten gloort in haar schoot
voor honderd weesgegroetjes
verkoop je één onzevader
Heilige Maagd Maria!


Part 4: Confessions

Seal of confession
The apologue a mollusk
crawling around in your ear
where it preaches phantasm
while you absent scratch your fly
and hold her up from behind
until she looses North,
the East glimmers in her bosom
for a hundred Hail Maries
you sell one Lord’s Prayer
Holy Virgin Mother of God!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten