Follow by Email

zaterdag 9 juni 2012

WANDERBACH page 37


- ‘But why me?’, Tork insists.
- ‘Because you fit in perfectly, young man. You proved not to hesitate when it came to investigate the unknown. Places by others unknown, and there are still some who do this: explore nature, but you submit to it, live through it with no more tools then yourselves, what you can carry, your dogs, and your investigating mind finds solutions which leave yourself and the surrounding nature intact. You recognize the possibilities of the area and use it, and more then once you escaped from death in the last minute thanks to this ingenuity. Every other maybe experiences this once and quits while hardships don’t make a difference for you because it is curiosity which thrives and forces you to look for new boundaries every time again.
- There are people who look for danger just for danger itself, a life threatening and therefore foolish experience while you get into the same situations just because of wanting to know without any additional social or economical motives. That makes you an original human being, like a cave dweller who didn’t look for danger but vindicated because he had to investigate to evolve.
- It is because of this combination of properties: curiosity together with courage and resourcefulness and even from those there are enough. What makes you unique is the integral link with sensing nature. 

- ‘Maar waarom ik?’; dringt Tork aan.
- ‘Omdat jij geknipt bent, jongeman. Jij bewees niet terug te deinzen wanneer het erop aankwam het onbekende te onderzoeken. Plaatsen die bij anderen onbekend zijn, er zijn er nóg die dat doen: de natuur bedwingen, maar jij onderwerpt je eraan, ondergaat met niet meer hulpmiddelen dan jezelf, wat je kunt dragen en je honden en jouw onderzoekende geest vind oplossingen die jou en de omringende natuur ongeschonden laten. Je erkent de mogelijkheden van de omgeving en benut ze en meer dan eens ontsnapte je op het nippertje aan de dood dankzij die vindingrijkheid. Ieder ander ervaart dat misschien één keer en haakt af terwijl ontberingen voor jou geen verschil maken want het is nieuwsgierigheid die jou drijft, die je dwingt telkens opnieuw grenzen op te zoeken.
- Er zijn mensen die gevaar zoeken omwille van het gevaar, een levensbedreigende en daarom domme ervaring terwijl jij in dezelfde situaties belandt omwille van het willen weten zonder bijkomende sociale of economische motieven. Dat maakt jou tot een oorspronkelijk mens, zoals een holbewoner die het gevaar niet zocht maar erin verzeild raakte omdat hij moest onderzoeken om te evolueren.
- Om die combinatie van eigenschappen gaat het: nieuwsgierigheid gekoppeld aan durf en vindingrijkheid en ook daarvan zijn er nog genoeg. Wat jou uniek maakt is de onlosmakelijke koppeling met het aanvoelen van de natuur. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten