Follow by Email

dinsdag 25 december 2012

WANDERBACH page 211 – 212 (end chapter 16)


Finally the world leaders will give in and start a new crusade. Religion will be seen as the cause which means that it ends for you. Humanity will find its way; there are plenty of surrogates in progress: more and more money, greater prosperity and last but not least the virtual world to which on the long term even Underearth fades.’
- ‘What do we have to do to avoid this?’ number three asks shamefaced.
- ‘Work together; eliminate the differences from high to low. It is not about the most souls anymore but to survive as an idea. And also: you will have to adept. People have to discover new values that fit in today’s time. Start a virtual channel on the Internet. This has to be an easy piece for Gods. Probably you can virtually recreate the whole Pantheon so that people have access directly. They will kneel again for you as software builders.’
Hera snorts. ‘Working together!’ she replies arrogant. ‘Forget it! That is never tried because all know that it is impossible.’
- ‘Then lots of success with your decay!’ Tork wants to turn but is stopped by Diana.
- ‘I take you with me. As Goddess of the Hunt I can enter all levels, yet I live down here. Of course I can’t promise that they will listen to you but we can try.’ 

page 212: Gods

Tenslotte zullen regeringsleiders zwichten en een nieuwe kruistocht beginnen. De Goden zullen als oorzaak worden aangemerkt wat voor jullie betekent dat het is afgelopen. De mensheid zal haar weg vinden; er zijn volop surrogaten in de maak: steeds meer geld, grotere welvaart en niet te vergeten een virtuele wereld waarbij op termijn zelfs Onderaarde verbleekt.’
- ‘Wat moeten wij volgens jou doen om dit te voorkomen?’ vraagt nummer drie kleintjes.
- ‘Samenwerken; van hoog tot laag de onderlinge verschillen wegwerken. Het gaat niet meer om de meeste zieltjes maar of jullie als idee overleven. En dan nog: je zult je moeten aanpassen. Mensen moeten nieuwe waarden kunnen ontdekken welke inpasbaar zijn in deze tijd. Begin een virtueel kanaal op internet. Dat moet voor Goden een peulenschil zijn. Waarschijnlijk kun je het hele Pantheon virtueel herscheppen zodat mensen rechtstreeks toegang hebben. Ze zullen opnieuw voor jullie knielen als software fabrikanten.’
Hera snuift. ‘Samenwerken!’ zegt ze smalend. ‘Vergeet dat maar. Het is nooit geprobeerd omdat iedereen weet dat het onmogelijk is.’
- ‘Veel succes dan met jullie ondergang.’ Tork wil zich omdraaien maar wordt tegengehouden door Diana.
- ‘Ik neem je mee. Als Godin van de jacht heb ik toegang tot de andere niveaus, al woon ik hier beneden. Ik kan natuurlijk niet beloven dat ze naar je luisteren maar we kunnen het proberen.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten