Follow by Email

vrijdag 25 mei 2012

a poem a day XXXV


Ben Goedgemutst
en zijn broer,
Stoute Karel,
deden het zo vaak ze konden
met elkaar, maar
liever nog met anderen
die toekeken terwijl ze
misnoegd hun hoofd schudden.
Had ik het geweten,
ik had me wel tweemaal bedacht
eer ik hen mijn zegen gaf
voor de praalpracht die ze leenden
van die ander die
zijn hoofd verloren was.


Pope Good Humour
and his brother,
Charles the Brave,
did it as much as they could
together, but liked it even
more with others
who watched while they
nod their heads discontented.
Had I know,
I had thought twice
before I gave them my blessing
for the grandeur they borrowed
of the one who lost his head.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten