Follow by Email

woensdag 2 mei 2012

a poem a day XII


Terras in de zon
overschaduwd door stroboscopen.
Ander ongedierte dat
langsmarcheert in dichte rijen.
De koppen naar links gedraaid.
De angel geschouderd,
ben ik niet bang uitgevallen,
toch huiver ik even in stilte
van het lawaai
van stampende insectenpoten.


Terrace in the sun
cast a shadow by strobes.
Other vermin which
marches by in tight rows.
The pates turned to the left.
The sting shouldered,
am I not afraid to fail,
yet shiver a silent moment
for the noise
of stampeding insect paws.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten