Follow by Email

vrijdag 4 mei 2012

a poem a day XIV


Wufte waanzin,
de zevenloper in tien sloten tegelijk.
Zijn lange lul tussen knikkerknieën,
weet hij zich bekeken
en radeloost.
Hopeloos verarmd op de mestvaalt
waar koeien als wolven aan hem snuiven,
graait hij zijn houvast
eer hij tot inkeer komt.


Airy-fairy madness,
Seven-walker takes ten ditches at once.
His long dick between quiver-knees,
knows he’s being watched
and desperates.
Hopeless depleted on the dung heap
where cows like wolfs snuffle him,
scrabbles his handheld
before he repents.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten