Follow by Email

woensdag 23 mei 2012

a poem a day XXXIII


‘Wuist u weleens?’
Zo verbaasd dat hij lachte,
grijnsde zijn tanden bloot
en ontwapende.
Ze hoestte slechts eenmaal
eer ze haar borst ontblootte,
hem naar zich toetrok
zodat hij haar kon bijten.


‘Do you weist sometimes?’
So surprised that he laughed,
grinned his teeth exposed
and disarmed.
She only coughed once
before she bared her breast,
pulled him over
so that he could bite her.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten