Follow by Email

vrijdag 28 april 2017

Merlijn - macht

Deze wereld zette de mijne op zijn kop. Hier zat ik als vertegenwoordiger van een buitenwereldse soort tussen twee andere soorten niet aan elkaar verwant, of toch hooguit in de verte, terwijl thuis in mijn eigen wereld de enige soort met een cortex en een gelijkaardig DNA van meer dan 99% elkaar op alle fronten naar het leven stond. Hier zat ik koffie te drinken, leefde vreedzaam in een dorp vol volslagen vreemden en werd in een onderaards stelsel van werkplaatsen ontvangen terwijl de term spionage niet eens bij wie dan ook opkwam. Het gebrek aan naijver en achterdocht verontrustte mij alsof het allemaal niet echt was en het duveltje nog uit zijn doosje moest springen.
Legolas leek mijn gedachten te lezen. “Mensen hadden een soortgelijke omgang met elkaar”, sprak hij, “tot zo’n tienduizend jaar geleden bezit zijn intrede deed. Opeens was wat iemand als zijn eigendom zag belangrijker dan de omgang met elkaar. Die tendens verspreidde zich vanuit Klein Azië waar de besmetting begon over nagenoeg de hele wereld, op enkele geïsoleerde gebieden na. Aboriginals bleven bijvoorbeeld lang gespaard maar ook hooggebergte bewoners zoals de Tibetanen. Omdat er geen andere soorten meer waren met vergelijkbare mogelijkheden hanteerde men scheidingen waarvan nu wel vaststaat dat er geen onderscheid is, die voor differentiatie zorgden gebaseerd op de meest belachelijke veronderstellingen zoals bijvoorbeeld schedelgrootte. Om de superioriteit en daarmee het recht op bezit van wat van waarde werd gezien zo bevoorrecht mogelijk te maken werd het toegekend aan de kleinst mogelijke groep terwijl er binnen die groep nog een gelaagdheid werd gecreëerd in de vorm van rangen en standen. De hoogsten in rang hadden toegang tot alle bekende privileges, de lagere iets minder enzovoorts. Ik heb het nu niet alleen over het blanke ras dat dit principe tot grote hoogte perfectioneerde, want het gebeurde ook in China of Japan bijvoorbeeld maar ook in Zuid Amerika, lange tijd zonder invloeden van elders, wisten onder andere Azteken en Maya's het bezitsprincipe tot welhaast kunstzinnige hoogten op te zwepen. Het werd iets menselijks zonder dat alle mensen er deel van uitmaakten, wat dan weer bewijst dat het in beginsel niet per se menselijk is.
Dat kwam door de interactie met trollen zoals je inmiddels weet, maar het was niet nodig geweest dat het zulk een hoge vlucht zou nemen als het niet was gecultiveerd door jullie machthebbers van het eerste uur. Machthebbers werden wat het woord haarfijn beschrijft: zij die de macht hebben wat iets helemaal anders is dan zij die leiden, al raakten beide begrippen uiteindelijk met elkaar versmolten en werden machthebbers leiders en vice versa. Die cohesie bestaat nog steeds, al staat er soms een leider op die geen daadwerkelijke macht bekleed zoals Marten Luther King, maar je weet wat er van hem is geworden. Machthebbers dulden geen leiders omdat zij een rechtstreekse ondermijning van de macht betekenen waarom leiders zo snel mogelijk moeten verdwijnen. De mens heeft in al die eeuwen in macht leren denken en elk individu probeert binnen zijn eigen beperkingen zoveel mogelijk van dat ingrediënt naar zich toe te trekken. Daarom houden jullie huisdieren, iets waarnaar je in deze wereld vergeefs zult zoeken. Daarom slaan zwakke mannen hun vrouwen en kinderen omdat zij de enigen zijn waarop ze vat hebben. Macht is een spel van negatieve ambitie, niet om de omgeving beter of mooier te maken maar om er zelf beter of mooier door te worden.
Er zijn natuurlijk gradaties maar macht schuilt in de kleinste hoekjes, niemand uitgezonderd, al gaat het soms om zoiets futielst als een tuinplantje dat niet wil groeien zoals de tuinman of -vrouw zich dat voorstelt. Dat moet worden geleid, gesnoeid en zelfs uitgetrokken en weggegooid. 
Dat is wat de mens niet ziet, niet wil en kan zien omdat het inmiddels raakt aan het fundament van zijn existentie, maar dat is ook precies de reden waarom de menselijke reactie op zijn omgeving niet verandert. Ze buigt niet mee met de werkelijke wetmatigheden, zover die al bestaan, maar ze probeert die omgeving naar zijn eigen wensen te forceren, en daar gaat het mis.

Inmiddels bereiken jullie een ultimatum waarbij verdere manipulatie steeds vaker mislukt en die je op een kwade dag heel duur kan komen te staan.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten