Follow by Email

vrijdag 13 juli 2012

a poem a day LVXXXIII


de Bankier / the Banker II

‘Vrees niet’,
zei ik bevend van ellende
om wat ik hen wellicht
zou aandoen


‘Do not fear’
I said trembling for misery
because of what I
probably would do to them 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten