Follow by Email

zondag 4 juni 2017

to town and back

click pic to enlarge

vingerhoedskruid - foxglove, Wolder

bosaardbei - wild strawberry,  Biesland

kleine bijvlieg op jacobskruiskruid - hoverfly on ragwort, Biesland


haagwinde - hedge bindweed, Biesland

dauwbraam - dewberry, Jeker valley

veeldoornige distel - welted thistle, Jeker valley 

puntwederik - dotted loosestrife, Jeker valley


groot knoopkruid - brown knapweed, Jeker valley


town park Maastricht

blauwe reiger - grey heron, Jeker river

zwarte kraai - carrion crow, Jeker river

aalscholver - great cormorant, Jeker river


Jeker river

aalscholver - great cormorant, Jeker riverwilde eend - mallard, Jeker river


Sphinx Maastricht

blauwe reiger en waterhoen nest, grey heron and moorhen nest, Jeker river
Jeker river


townpark Maastricht


weidebeekjuffer op grote brandnetel - banded demoiselle on stinging nettle, Jeker valley


kaardebol - teasel, Jeker valley

wilde kamperfoelie - honeysuckle, Jeker valley


Campagne by night

Geen opmerkingen:

Een reactie posten