Follow by Email

vrijdag 17 november 2017

Waste

Een Facebook post bracht me op het idee; een foto van een achteloos weggegooid verfblik: symbool van onze onvermijdelijke ondergang. Het is de illustratie van een mentaliteit van achteloosheid en desinteresse voor onze omgeving: het kader dat ons van leven verzekert!
Het gaat niet om het illegaal dumpen maar om het ons niet bewust zijn van hoe wij onze omgeving en daarmee onszelf vernietigen. Deze voorwerpen kunnen nog worden gefotografeerd, wat niet geldt voor alles dat we de lucht inblazen, met het oppervlaktewater wegspoelen… Het is een mentaliteit die inmiddels zo diep verankerd is dat we daarmee ook onszelf vergiftigen, ongemerkt, en daarmee leven, stapje voor stapje, dichter naar het einde brengen. 
Deze mentaliteit bezegelt ons lot, niet de grote thema’s, maar de sluipmoordenaar die we in de loop van generaties hebben ontwikkeld.
De foto’s van vandaag zijn het resultaat van een korte wandeling, een rondje Cannerberg en ik heb niet alles gefotografeerd, er niet eens speciaal op gelet. Dit is waar mijn oog op viel, tussen struiken, langs de paden. Afval in bermen van openbare wegen heb ik niet vastgelegd. Deze blog zou te lang worden als ik elke snipper zou documenteren.

A post on Facebook brought me to this idea; a picture of a carelessly discarded Tin: symbol of our inevitable demise. It is the illustration of a mentality of negligence and lack of interest for our environment: the framework that ensures us of life!
It's not about illegal dumping but about the unawareness of how we poison our environment and thus ourselves. These objects can still be photographed, which does not apply to the pollution of the air and water... It is a mindset that is so deeply anchored in the meantime, that we also poison ourselves, unnoticed, and bring life, step by step, closer to an end. 
This mentality seals our fate, not the great themes, but the assassin that we developed ourselves in the course of generations.
The photos of today are the result of a short walk, a round on Cannerberg hill and I did not photograph everything, nor did I pay a specific attention to this subject. These examples is what caught my eye, between shrubs, along the paths. I did not record waste in verges of public roads. This blog would grow too long if I documented every chop.

click pic to enlarge


Wolderfield
Cannerberg hill

Wolder


Cannerberg hillWolder

Maastricht

Louwberg hill

Apostelhoeve vineyard

Biesland


a relief: coffee at Prix de Rome under the new awning
Geen opmerkingen:

Een reactie posten