Follow by Email

woensdag 22 november 2017

Daalhoeve farm in Winter modus

click pic to enlargeroek -rook

Louwberg hill Wolder

kramsvogel - fieldfare, Cannerberg hill
Apostelhoeve winery


bonte wikke - hairy vetch, Jeker valley

kokmeeuw - black-headed gull, Biesland


speed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten