Follow by Email

maandag 9 juni 2014

Time / tijd

The one and only god is time

It created the universe, the milky way, the sun, the earth, matter, water, microbes, plants,  animals and... us, and in the same reversed order it will let it all disappear again.

De enige ware god is tijd


Het creëerde het universum. de melkweg, de zon, de aarde, materie, water, eencellige, planten, dieren en... ons, en in dezelfde maar omgekeerde volgorde zal het ook alles weer doen verdwijnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten